Życie optymalne, czyli traktat o rozstaniu

Автор: Grzegorz Noras